Evenement

Herbegraving vier Belgische gesneuvelden, drie DNA-geïdentificeerd

HERBEGRAVING BELGISCHE GESNEUVELDEN IN DE PANNEKom naar de ceremonie op 1 juli 2018

Tijdens de zomer van 2016 werden in Diksmuide de stoffelijke resten gevonden van Belgische militairen. Ze behoorden tot het 11de en 12de Linieregiment en sneuvelden in 1914 tijdens de Slag aan de IJzer. Deze vondst is uitzonderlijk.

Deze gesneuvelden krijgen op 1 juli 2018 - in het bijzijn van tal van hoogwaardigheidsbekleders - hun laatste rustplaats op de Belgische militaire begraafplaats van De Panne.

Op diezelfde dag herdenkt De Panne eveneens de inhuldiging van deze begraafplaats exact 100 jaar geleden.

Praktische info: zie onderaan deze pagina

 

Programma Herbegraving - zondag 1 juli 2018

Diksmuide

11 uur - Laden van kisten in de ambulance WO I aan de Dodengang Diksmuide en ceremonieel vertrek naar De Panne

Veurne

12 uur - Passage van de ambulance WO I in het centrum van Veurne - Last Post en 1 minuut stilte

De Panne

14.30 uur - Alle genodigden en bezoekers ter plaatse op de begraafplaats
15 - 16.30 uur - Plechtigheid 100 jaar Belgische militaire begraafplaats - herbegraving Belgische soldaten WO I (muzikale omkadering, getuigenissen, …)

 

BrionSymboliek achter deelname van Patrouilleurs aan de herbegraving

Is de deelname van een Living History groep aan een begraving geen aanfluiting van de sereniteit die hiermee normaliter gepaard gaat? Is de aanwezigheid van de Patrouilleurs te verantwoorden? Het antwoord is volmondig: JA.

Over het vleugje Living History is zorgvuldig nagedacht en er steekt heel wat symboliek achter hun deelname!

Lees meer

 

 

 

 

beeld Diksmuide tekening dispositieRelaas van een succesvolle identificatie

Stoffelijke resten van buitenlandse militairen uit de oorlog 14-18 worden met de regelmaat van de klok opgegraven in de Westhoek. In 2016 werden echter in een tijdspanne van enkele weken op twee verschillende verkavelingswerven in Diksmuide voor het eerst in tientallen jaren de stoffelijke resten van vier Belgische soldaten bij toeval opgegraven. Knopen aan de jassen verklapten meteen dat het ging om één soldaat van het 11de Linieregiment en drie soldaten van het 12de Linieregiment. Het War Heritage Institute besliste alles in het werk te zetten om de vier te identificeren voor ze herbegraven worden. Voor de drie soldaten van het 12de Linie is dat gelukt! Meteen een primeur voor België!

Lees meer

 

Herbegraving vier Belgische gesneuvelden, drie DNA-geïdentificeerd

Pintens Petrus

Biografie Pintens, Petrus Franciscus Emmanuel

Pintens Petrus Franciscus Emmanuel werd geboren in Mortsel op 5 november 1890 als zoon van Joannes Ludovicus en Weehuysen Louisa. Al voor de eeuwwisseling verliet hij Mortsel en verhuisde met zijn ouders naar Hoboken. Toen nog een kleine onafhankelijke gemeente, maar nu een verstedelijkt district van de Stad Antwerpen.

Bij gebrek aan een militair dossier is het een beetje koffiedik kijken naar zijn militaire loopbaan, maar we mogen zeker zijn dan hij in 1910 - 1911 zijn militaire dienst vervulde. Hij diende als Soldaat Tweede Klasse in het 12de Linieregiment, toen nog gelegen in Liège, maar nu betrekt het 12-13de Linie een kazerne in Spa. Het is ook mogelijk dat hij dienst deed in Lier, waar de regimentsdepot was ondergebracht.

Kort na zijn legerdienst huwde hij Louiza Claessens; hun huwelijk werd gezegend met een dochter, maar zij bleef kinderloos en overleed al in 1933. Hier liep het spoor letterlijk dood.

Het is het mitochondriaal DNA, dat een moeder via de eicel doorgeeft aan haar kinderen, maar dat haar zonen niet verder doorgeven, en dus informatie bevat over de afstammingslijn van moeder op dochter op kleindochter, dat bij DNA-onderzoek van belang is. En omdat men altijd zeker is van zijn moeder werd dus besloten om afstamming te zoeken via een vrouwelijke lijn.

Via via was het mogelijk om een kleindochter van een nicht van de gesneuvelde te traceren. Zij was bereid om een DNA-staal af te staan voor onderzoek. Zij wenst anoniem te blijven.  Maar de eerste positieve identificatie was een feit.

 

Dethier

Biografie van Dethier, Gerard Joseph

Geboren in Villers L’Evêque op 4 november 1888 als zoon van Guillaume en Capelle Marie Julienne Felicite. 

Hij verhuisde met zijn ouders naar Dalhem waar deze een boerderij uitbaten.

Zijn dossier staat bol van de tegenstrijdigheden. Hij engageerde zich in 1914 als oorlogsvrijwilliger voor het 12de Linieregiment, maar voor de oorlog was hij al dienstplichtige soldaat geweest bij de transportkolonne van de 4de legerdivisie. Het is dan ook eigenaardig dat hij niet werd gemobiliseerd door deze eenheid. Wat zeker is, is dat hij van 4 augustus tot 24 oktober 1914 dienst deed als soldaat tweede klasse bij het 12de Linieregiment en in deze hoedanigheid ook sneuvelde in Diksmuide op 24 oktober 1914. Een vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg van Liège werd dan ook ingeschreven in de registers van overlijden van Dalhem, zijn woonplaats. Ook werd er een straat naar hem genoemd. Ze zijn hem in Dalhem nog niet vergeten.

Het onderzoek liep eerst via het archief van de stad Liège, maar deze beschikte niet over alle familiebanden. Een medewerkster van de Culturele dienst van Dalhem, mevrouw Christel Blondeau heeft ontdekt dat de moeder van de gesneuvelde terug hertrouwd was en nog dochters kreeg. Via de lijn van een van deze dochters werd een (half) nicht gevonden en zij was bereid om een DNA-staal af te staan wat heeft geleid tot een 2de positieve identificatie.

 

Biografie van Jacquet, Félix Alphonse

Geboren in Liège op 30 maart 1893, als zoon van Félix Leopold Gerard en Binet Marie Thérèse Alphonsine. Hij verhuisde met zijn ouders naar de naast gelegen gemeente Ougrée in de rue du Batty 72, nu een deelgemeente van Seraing.

Zoals vele gesneuvelden die vielen in het begin van de oorlog is zijn dossier nogal aan de dunne kant. Volgens zijn dossier zou hij overleden zijn op 20 oktober 1914, maar zijn overlijdensakte werd opgesteld door de rechtbank van Eerste Aanleg van Liège en hier is sprake van 24 oktober 1914. Hij zou ook volgens zijn dossier gedood zijn door een geweerkogel. Gezien de omstandigheden mogen we dit als waarheid aannemen.

Van hem werden echter geen afstammelingen gevonden, maar door deductie kunnen we met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen dat hij de derde gesneuvelde van het 12de Linieregiment is.

 

Kom naar de ceremonie op 1 juli 2018 - Praktische info

De plechtigheid voor het 100-jarig bestaan van de Belgische militaire begraafplaats De Panne en het herbegraven van vier Belgische gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog is toegankelijk voor het publiek!

Gelieve de praktische richtlijnen hieronder STIPT op te volgen:

Datum: 1 juli 2018 - iedereen aanwezig op de begraafplaats VOOR 14.30 uur

Waar: Belgische militaire begraafplaats De Panne - Kerkstraat 69, De Panne

Reisweg: op 1 juli 2018 kunnen GEEN voertuigen geparkeerd worden aan de begraafplaats

 • Voor wie met de kusttram komt:
  • Stap uit aan de halte ‘De Panne - Moeder Lambic’ gelegen naast de begraafplaats.
 • Voor wie met de trein komt:
  • Neem de trein tot in De Panne;
  • Stap op de kusttram richting ‘De Panne - Centrum’;
  • Stap uit aan de halte ‘De Panne - Moeder Lambic’ gelegen naast de begraafplaats.
 • Voor wie komt met de wagen:
  • Verlaat de autoweg E40 aan afrit ‘1a - Veurne’;
  • Volg de N8 (Europalaan) richting Koksijde tot kruispunt met N35 (Pannestraat);
  • Volg de N35 (Pannestraat) richting De Panne;
  • Parkeer de wagen in De Panne (Keesjesdreef, Koningsplein, Korrelaan, Dynastielaan) en stap op de kusttram richting ‘De Panne – Station’;
  • Stap uit aan de halte ‘De Panne – Moeder Lambic’ gelegen naast de begraafplaats.
 • Voor wie komt met de fiets:
  • Fietsen tot aan de begraafplaats is mogelijk en toegelaten.

Het einde van de plechtigheid is voorzien om 16.30 uur.